Om oss i Firda Revisjon & Rådgivning

I Norge har vi verdens laveste transaksjonskostnader mellom næringsdrivende. Avtaler inngås og varer forflyttes raskt og effektivt mellom selger og kjøper.
Slik kan det være fordi vi har høy tillit til hverandre. Tillit smører maskineriet.

Likevel er ikke tillit en selvfølge. Vi skal ikke langt utenfor landets grenser før situasjonen er en helt annen. Hvor den som selger varer og tjenester alltid selv må gjøre grundige undersøkelser, og hvor det gjøres påslag i priser og entrepriser fordi man så alt for ofte opplever å bli lurt.
Revisjon bidrar til tillit – tillit til at tallene er i orden, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomhetene. Det gir trygghet og tillit både internt og eksternt for kunder og andre forretningsforbindelser.