VALG AV SAMARBEIDSPARTNER:

Det er viktig at du som kunde får den beste oppfølging. Firda Revisjon og Rådgivning AS er lite revisjonsselskap, men likevel med spisskompetanse innen revisjon og rådgivning. Når du velger oss som revisor, er du garantert å få en statsautorisert revisor som oppdragsansvarlig revisor. Dette mener vi er en fordel for deg som kunde, at du får den beste kompetansen direkte til deg.

Alle henvendelser til oss, vil vi forsøke å svare raskt og effektivt, slik at våre kunder opplever god kommunikasjon og tilgjengelighet.

Kontakt oss for informasjon og tilbud, eller les mer om våre tjenester under.